Česta pitanja

Ako imate neka pitanja na koja nismo odgovorili, ili želite da budete u toku sa najnovijim informacijama vezanim za Master, kontaktirajte nas.


Kategorije pitanja:
1. Master eFaktura

Za sve zainteresovane poslovne partnere, otvoreni smo za saradnju. Pozovite nas ili nam pišite.

Elektronska faktura predstavlja digitalni dokument, koji zakonski odgovara papirnoj fakturi. Master eFaktura sastoji se od dve forme, pdf (ona koja se šalje krajnjem kupcu) i xml (ona koja služi za obradu podataka). Master eFaktura rešenje za jednostavno upravljanje elektronskim fakturisanjem i razmenu eFaktura sa vašim komitentima kompatibilno je sa Master ESIR-ima, a po potrebi može se integrisati sa bilo kojom drugom eksternom aplikacijom.

Zakonom o elektronskom fakturisanju uređuju se izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi elektronskih faktura, u transakcijama između subjekta javnog I subjekta privatnog sektora i druga pitanja koja su od značaja za elektronsko fakturisanje.

  • Subjekti privatnog sektora međusobnih transakcija

  • Subjekt privatnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom javnog sektora

  • Subjekt javnog sektora po osnovu transakcije sa privatnim sektorom

  • Subjekti javnog sektora po osnovu međusobnih transakcija

  • Poreski punomoćnik stranog lica u Republici Srbiji, u smislu propisa kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, po osnovu transakcija sa subjektima privatnog i javnog sektora. 

Obaveza subjekta privatnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu od strane subjekta javnog sektora, kao i elektronske fakture izdate od strane subjekta privatnog sektora primenjuje se od 1.jula 2022.godine. Obaveze izdavanja i čuvanja fakture u transakcijama između subjekata privatnog sektora nastupaju od 1.januara 2023. godine. 

2. Master LPFR

Prelazni rok za uvođenje nove fiskalizacije u Republici Srbije je od 01.11.2021 do 30.04.2021. Poreski obveznici već od 01.11.2021 mogu ispuniti svoju zakonsku obavezu na ovaj način. Istekom prelaznog roka, nabavka MASTER LPFR rešenja postaje njihova zakonska obaveza.

Master LPFR je kompatibilan sa svim POS aplikacijama koje su akreditovane od strane Poreske uprave. Predstavlja vrstu HTTP sevirsa baziranu na JSON-u i može se instalirati na Windows i Android sistemima. Master LPFR omogućava izdavanje fiskalnih računa čak I kada internet konekcija nije prisutna.

Proces instalacije, licenciranja i preuzimanja možete izvršiti u samo 3 klika preko web portala lpfr.online

Pored toga što sadrži sve obavezne elemente propisane od strane Poreske uprave i u potpunosti zadovoljava specifikaciju Master LPFR elemenata fiskalnog uređaja (EFU), Master LPFR je proširen sa naprednim funkcionalnostima koje korisnicima omogućavaju jednostavnij, brži i komforniji rad:

 

  • Štampu fiskalnog računa na bilo kom štampaču

  • Komunikaciju putem XML-a

  • Komunikacija preko datoteka*

  • Napomena*: Napredne funkcionalnosti su promenljive, odnosno, mogu se dodatno prilagođavati po zahtevu korisnika.

20+

Godina iskustva u razvoju
programskih rešenja

3551

Klijenata koji koriste
naše LPFR rešenje

700+

Klijenata koji koriste
naše ESIR rešenje
}